slovenská verzia

 

 

1/ 1/ ospravedlnenie do školy, priepustka 0 €
2/ vyšetrenie spôsobilosti na vodičský preukaz 25 €
3/ potvrdenie o zdravotnom stave - tábory, brigády, MŠ 7 €
4/ vystavenie zdravotného a očkovacieho preukazu 7 €
5/ vystavenie náhradného výmenného lístka, pri strate 2 €
6/ prihláška na MŠ,SŠ,VŠ 7 €
7/ výpis zo zdravotnej dokumentácie na štúdium do zahraničia v slovenčine/angličtine 10/20€
8/ opakovaná pozvánka na prevenciu a očkovanie 2 €
9/ aplikácia očkovacích látok mimo očkovacieho programu 10 €
10/ vyšetrenie cudzinca bez poistenia 30 €
11/ poplatok za oneskorené nahlásenie zmeny ZP (podľa veku dieťata) 1,7 až 5 €
12/ výpis pre komerčnú poisťovňu 13 €
13/ odber krvi, krvná skupina na vlastnú žiadosť 5 €
14/ vyšetrenie moču a glykémie priamo v ambulancii 3 €
15/ vystavenie posudku pre občiansko-trestno-právne účely 10 €
16/ vyšetrenie mimo ord. hodín -- €
17/ použitie mobilného telefónneho čísla mimo ordinačných hodín / rok 100 €
- druhé dieťa v rodine / rok 75 €
18/ návštevná služba v domácnosti (len pre našich poistencov) - pracovný deň 100 €
- víkend, sviatok 150 €